Двама нови служители – съдебен помощник и шофьор-призовкар встъпиха в длъжност от днес в Окръжен съд-Разград.

29-годишният Михаил Пенчев от Търговище е първото ново попълнение в екипа на правораздавателната институция. Той е назначен на позицията съдебен помощник след спечелен конкурс. Завършил е „Финанси“ и „Право“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и до момента е работил като банков кредитен инспектор и съдебен секретар в Районен съд – Търговище.

          Съдебният помощник ще подпомага дейността на магистратите от Наказателно и Гражданско отделение по конкретни дела – ще изготвя проекти за съдебни актове, ще проучва, анализира и обобщава съдебната практика и становищата в правната доктрина, ще подготвя сравнително-правни проучвания по конкретни въпроси; становища по писма и сигнали по правни въпроси, постъпили в съда; ще извършва проверка по допустимостта и редовността на жалби и молби за отмяна, спазването на законоустановените срокове, на законовите изисквания относно съдържанието и основанието им, на изискванията за легитимация на страните; ще изпълнява и други задачи, възложени от административния ръководител, неговите заместници – ръководители на отделения, съдебния администратор или съдии.

          Второто ново попълнение в екипа на съда е 47-годишния Камен Петров от Разград. Той е назначен на длъжността шофьор – призовкар. До момента Петров е работил като шофьор на тежкотоварни автомобили в дружествата „Антора“ и „Строймонтаж“, бил е и таксиметров шофьор.

          Двамата бяха представен пред магистрати и служители от съдебния администратор Димитричка Бояджиева. Поздравления за встъпването им в длъжност и пожелания за здраве и професионални успехи получиха от заместник-председателите на съда, съдия Анелия Йорданова и съдия Емил Стоев, както и останалите магистрати.