Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) – Разград се срещна с журналисти от медиите и с експерти „Връзки с обществеността” в местната и регионална власти.

Присъстващите се запознаха с предизвикателствата пред нашето предстоящо Председателство на Съвета на ЕС през 2018 година, организационната структура и значимостта му за страната и българската общественост, както и с възможностите, които то предоставя. Разяснени бяха основните задачи, които страната ни ще решава по време на ротационното председателство.

За успешната подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на ЕС е създаден Национален център за подготовка с директор дипломата от кариерата Любомир Иванов. Създаден е координационен механизъм, с цел активно включване на всички институции в подготовката. В дейностите за подготовка, организация и провеждане на събитията са ангажирани над 1200 експерти. Предвидени са мащабни дейности за обновяване и реконструкция на Националния дворец на културата (зала 3), Народното събрание и резиденция Бояна.

През шестте месеца на Българското председателство на Съвета на ЕС се очаква:
• Над 500 млн. европейски граждани да насочат вниманието си към България;
• Над 2 000 събития да бъдат проведени в Брюксел и София;
• 160 заседания на съвети, работни групи и комитети да бъдат организирани в България, съпътствани от конференции, семинари, културни и медийни прояви;
• Над 20 000 делегати да посетят страната ни;
• Над 500 представители на медиите да отразят събитията.

Във втората среща на тази тема, на 1 декември 2016 г., ще участват представители на областната и всички общински администрации в Разградска област, академичната общност, културни институти и неправителствения сектор.
На участниците в събитието беше представен и графика на предстоящата информационна обиколка в общините от областта на тема „Актуални процедури за безвъзмездна финансова помощ и ИГРП на европрограмите за 2017 г.”.

По време на обиколката представители на широката общественост ‒ общински администрации, институции, социални предприятия, доставчици на социални услуги, НПО, работодатели, организации на и за хора с увреждания, граждани и медии ще бъдат запознати с възможностите за кандидатстване с проектни предложения, които предоставят актуалните процедури по европрограмите и техните Индикативни годишни работни програми за 2017 г.

Информационните срещи ще се проведат в общинските центрове, както следва:
• Самуил, 30 ноември (сряда) от 10:30 ч., Народно читалище „Христо Ботев”;
• Цар Калоян, 2 декември (петък) от 10:30 ч., Народно читалище „Съзнай себе си”;
• Завет, 5 декември (понеделник) от 10:30 ч., Заседателна зала на Общинския съвет;
• Кубрат, 6 декември (вторник) от 10:30 ч., Заседателна зала на Община Кубрат;
• Лозница, 7 декември (сряда) от 10:30 ч., Център за социална рехабилитация и интеграция;
• Исперих, 8 декември (четвъртък) от 14:00 ч., Заседателна зала на Общинския съвет;
• Разград, 9 декември от 10:30 ч., Офис на ОИЦ, бул. България №34.

Срещите са открити за всички желаещи да научат повече за актуалните възможности по европрограмите.

В периода от 1 до 10 декември т. г. във фоайето на Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев”, всеки желаещ може да разгледа снимките от Фотоизложбата „Значими европроекти в Лудогорието”, която ОИЦ-Разград е подредил по повод навършващите се 5 години от началото на неговото функциониране. Фотографиите са дело на членове на Клуба на Разградските любители на фотографията и на екипите за управление на проекти от общините в региона.