Екипът на Областния информационен център проведе информационна среща с деца и младежи, посещаващи лятната детска школа „В страната на чудесата” в Разград, съобщиха от ОИЦ.

Събитието започна с видеоклипа „Влак за Европа” и химна на Европейския съюз „Ода на радостта” за най-малките. Последва презентацията „Европа накратко”. Малчуганите си припомниха географското разположение на Стария континент и броя на жителите му. Запознаха се с историята на създаването на ЕС, броя на държавите-членки и кандидат-членки, общите неща свързващи европейците, солидарността на европейското финансиране за развитие на регионите, както и с функциите на основните институции: Европейската комисия, Европейския парламент, Европейския съвет и др.

Разяснени бяха резултатите от първото Българско председателство на Съвета на ЕС. Маркирано бе постигнатото по четирите основни негови приоритета, сред които и дискусията за новата Политика на сближаване, насочена към по-интелигентна, по-зелена, по-добре свързана и по-социална Европа.

Участниците и домакините останаха много доволни от представената информация. Изразиха желание да се проведе поне още едно такова събитие в рамките на лятната школа, този път заедно с родителите.

Лятната детска школа „В страната на чудесата” стартира на 18 юни и ще продължи един месец. Нейни организатори са Народно Читалище „Делиорман 2014 г.”, Есперантско дружество „Д-р Л. Л. Заменхоф”, Съвет на децата към Държавна агенция за закрила на детето, Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев”, Съюз на художниците и Етнографския музей в Разград.