Екипът на Областния информационен център ‒ Разград проведе среща с представители на неправителствени организации и фирми от областния град, съобщиха експертите от ОИЦ.

Участниците се запознаха с предстоящите за обявяване процедури от Индикативните годишни работни програми за 2018 г. на европрограмите, съфинансирани от Европейските структурни инвестиционни фондове в България.

От представеното стана ясно, че догодина потенциалните бенефициенти от Лудогорието – предприятия, общини, НПО, училища, земеделски производители и стопани ще имат възможност да кандидатстват за финансова подкрепа относно: стартиране на собствен бизнес, внедряване на иновации, подобряване на производствения капацитет, развитие на социални услуги и туристически атракции, обучение на педагогически специалисти, както и за модернизиране на земеделски и неземеделски дейности.

Присъстващите получиха информация как да разработят своите проектни предложения, с които да успеят да привлекат финансиране за намеренията си.