Екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Разград подготви и публикува филма „Европроекти 2014-2020 в Лудогорието”, подкрепени от Европейските структурни и инвестиционни фондове на територията на Разградска област, съобщиха експертите от центъра.

Видеото е трето поред и представя успешни европроекти, финансирани от оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност”, „Развитие на човешките ресурси”, „Региони в растеж” и Програмата за развитие на селските райони.

Филмът е публикуван в популярен портал за видеосподеляне и може да бъде изгледан тук: www.youtube.com/watch?v=aYBlZI71Frg&feature=youtu.be

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.