Областен информационен център – Разград, в партньорство с Център за ученическо техническо и научно творчество (ЦУТНТ) – Разград, Клуб на Разградските любители на фотографията и Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” проведе фотоконкурс на тема „Лудогорието в Европейския съюз: 10 години по-късно”.

Фотоконкурсът бе част от кампанията „Заедно за Европа” на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в страната и е посветен на 10-та годишнина от присъединяването на България към ЕС.

В периода от 10 март до 1 май 2017 г., съобразно обявения Регламент, за участие в конкурса бяха подадени 48 фотоколажа от 27 ученици от цялата Разградска област.

Компетентно жури, в състав: Радка Минчева, журналист, Петко Антонов, художник и Антон Анастасов, фотограф, след обстойно разглеждане на всички творби, оцени и класира с консенсус по 5 фотоколажа от двете възрастови групи:

Възрастова група 5 – 8 клас:

1. Първо място – ИЛКЕР ШЕНОЛ САЛЬОВЛУ, 6 клас, на 12 год. от ОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Езерче, за фотоколаж „Община Цар Калоян – преди и сега”;

2. Второ място – СТАНИЛ ГАНЧЕВ ПЕТРОВ, 8 клас, на 15 год. от ПТГ „Шандор Петьофи” гр. Разград, за фотоколаж „През обектива на баща и син с разлика от 29 години”;

3. Трето място – ХАСАН МУСТАФОВ ЕСКИДЖИЕВ, 7 клас, на 13 год. от ОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Езерче, за фотоколаж „Лудогорието в Европейския съюз – 10 години по-късно”;

4. Поощрителна награда – РОСТИСЛАВ РАДОСЛАВОВ РАДЕВ, 8 клас, на 15 год. от ОУ „Никола Икономов” гр. Разград, за фотоколаж „Преди 2007 г. и днес”;

5. Поощрителна награда – ЕРИКА ТИМУР ХАДЖИЕВА, 6 клас, на 13 год. от ОУ „Васил Левски” гр. Разград, за фотоколаж „Разградското музейно дело – преди и сега”.

Възрастова група 9 – 12 клас:

1. Първо място – МЕЛИСА СУНАЙ НИЯЗИ, 9 клас, на 15 год. от ППМГ „Акад. Н. Обрешков” гр. Разград, за фотоколаж „Пикаещите момченца – преди и сега”;

2. Второ място – ВЕРОНИКА ПЛАМЕНОВА ПАСЕВА, 9 клас, на 16 год. от ППМГ „Акад. Н. Обрешков” гр. Разград, за фотоколаж „Булевард България – далечното и близко минало, настоящето”;