В периода от 21-ви до 29-ти юни, екипът на Областeн информационен център (ОИЦ) – Разград ще проведе информационна обиколка в 7-те общини от областта.

Експертите от ОИЦ организират изнесени приемни на открито във всеки общински център и ще се срещнат с настоящи и бъдещи бенефициенти на европейски средства.

Ще бъде предоставяна информация за актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти и дейности от европрограмите и от други донори.

В срещите ще се включат и експерти от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) – Териториален областен офис Разград. Те ще консултират по мерките от Програмата за развитие на селските райони, които са в техните правомощия.

Откритите приемни за граждани започват в 10:30 часа и ще се състоят, както следва:

  • В гр. Лозница, на 21 юни (сряда),в пространството около Центъра за социална рехабилитация и интеграция.
  • В с. Самуил, на 22 юни (четвъртък), в пространството около Община Самуил.
  • В гр. Кубрат, на 23 юни (петък), на площада пред Община Кубрат.
  • В гр. Цар Калоян, на 26 юни (понеделник), на площада пред Община Цар Калоян.
  • В гр. Завет, на 27 юни (вторник), на площада пред Община Завет.
  • В гр. Исперих, на 28 юни (сряда), площада пред Община Исперих.
  • В гр. Разград, на 29 юни (четвъртък),пред офиса на ОИЦ, на бул. „България” №34.

Събитията не изискват такса за участие и са отворени за всички!

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.