Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград проведе информационна среща с представители на неправителствени организации и читалища от община Разград на тема „Възможности за кандидатстване с европроекти”.

Участниците в събитието получиха информация относно актуални възможности за финансиране и разработване на проектни предложения от оперативните и други програми на ЕС. Разяснени бяха условията и важни моменти при кандидатстване и електронно подаване на документи в Информационната система за управление и наблюдение на евросредствата в България (ИСУН 2020).

В последвалата след срещата дискусия присъстващите зададоха въпроси, на които експертите от ОИЦ отговориха изчерпателно.