В периода от 19 април до 15 май 2017 г. Областният информационен център ‒ Разград проведе Дни на отворените врати при получатели на средства от проекти с европейско финансиране, съобщиха от ОИЦ. Събитията се състояха във всички общински центрове на Разградска област.

Бенефициентите на девет успешно реализирани европроекта споделиха своя опит и постигнати резултати пред общо над 150 представители на местните общности от региона – граждани, институции, фирми, неправителствени организации, медии и екипа на ОИЦ.

В град Цар Калоян бе представен проект „Достоен живот за всички” в Центъра за социална рехабилитация и интеграция, в който почасово се предоставят услуги за социално включване в общността и в домашна среда на общо 55 деца и възрастни хора с увреждания.

В общинския център Самуил обект на внимание бе проект „Детство без граници” в Центъра за услуги за ранно детско развитие. Центърът предоставя 8 вида услуги, сред които: „Ранна интервенция на уврежданията”, „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителските умения”, „Семейно консултиране и подкрепа” и др. Към настоящия момент услугите ползват 215 деца и семейства от целевите групи.

В град Лозница представиха проект „Център за социална рехабилитация и интеграция”, в който се предлагат услуги за 45 души с увреждания от територията на цялата община с цел интеграцията им в обществото.

В град Завет бенефициентът – фирма „Стоянов авто” ЕООД разказа за успешния си проект „Автомивка и сервиз за автомобилни гуми”, който е реализиран по процедура за стартиране на собствен бизнес. Към настоящия момент във фирмата са назначени и работят 3-ма работници, които извършват сервизни автомобилни услуги посредством закупените по проекта машини и оборудване.

В град Кубрат обект на внимание бяха два проекта. След приключването на първия – „Подкрепа за независим живот” в Дневния център за възрастни с увреждания с капацитет за 30 души, се полагат грижи за независим и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора.
Вторият проект „Фирма за изработване и ремонт на покривни конструкции” е на фирма „Кадро” ООД, която е създадена по процедура за стартиране на собствен бизнес по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013. За осъществяване на дейността са закупени техника и оборудване, с които вече четвърта година работят 2-ма постоянно назначени работници.

В град Исперих бе представен проект „Осигуряване на топъл обяд” в Социалния патронаж. Към настоящия момент потребителите на проекта от територията на цялата община са 93-ма, като се очаква те да достигнат 140. Храната се предоставя с помощта на електромобил, закупен от общинската управа по друг европейски проект.

В град Разград представиха два проекта. По проект „Козметично ателие „БЕТИ-ОРВА” са професионално обучени за козметици 8 безработни жени на възраст до 29 години. Закупено е оборудване: професионален комбайн за маникюр и ноктопластика, козметично легло, столове за маникюр и педикюр и др. След приключването на проекта част от жените остават да работят във фирмата, а други разкриват собствени фризьорски и козметични салони.

По другия проект „Застрахователен представител” на ЕТ „Анимари – Анелия Маринова” е създадена група от застрахователни брокери и агенти в област Разград. Към настоящия момент агенти на фирмата работят в градовете Разград, Исперих, Цар Калоян и село Самуил. С граждански договори към нея работят също и две вещи лица за изготвяне на експертизи и оценки на щети. В рамките на проекта са закупени офис обзавеждане, преносим компютър, канцеларски материали, консумативи и автомобил.

Дните на отворени врати в Лудогорието бяха част от инициативата „Заедно за Европа”, чрез която Мрежата от 28 информационни центъра отбеляза три значими повода: 60-та годишнина от подписването на Римските договори и от създаването на Европейския социален фонд, 10-та годишнина от членството на България в ЕС и 6-та година от функционирането на Мрежата. Всички събития са в рамките на кампанията на Европейската комисия „Европа в моя регион 2017”.