Oбиколката на Областния информационен център (ОИЦ) – Разград в Лудогорието приключи със среща днес в Разград. Тя се проведе в партньорство с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), мрежата Enterprise Europe Network (EEN) и Майкрософт-България

В събитието взеха участие представители на местни фирми, подпомагащи бизнеса организации, икономически и социални партньори, бенефициенти по европрограмите, председателят на Общинския съвет – Разград Надежда Радославова, граждани и медии.

Откривайки срещата, кметът д-р Валентин Василев приветства участниците и заяви готовност Община Разград да съдейства за осъществяване на подобни събития, които подпомагат развитието на различни полезни инициативи. Той подчерта, че в тази връзка подкрепа има и националната кампания „Успешни заедно”, която подпомага информираността на заинтересованите страни. „Наша основна задача е да насърчим предприемачите и хората с идеи да реализират своите проекти. Именно затова е важно да се обърне внимание и да се популяризират възможностите за кандидатстване с такива, които ще бъдат финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, да се коментират добрите практики от реализацията им, поставянето на експертна основа на възникналите проблеми в процеса, и добрите решения за преодоляването им”, допълни той.

В обръщението си към присъстващите Манол Кившанов, Областен управител на област Разград оцени като полезна инициативата и призова предприятията от Разградска област да използват активно възможностите, които предоставят оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони през настоящия програмен период, както и националните програми за финансиране на бизнеса. Той подчерта, че тези програми предоставят широки възможности за повишаване на конкурентоспособността, стимулиране на предприемачеството, технологичната модернизация, развитието на експортния и иновативен потенциал и на човешките ресурси на предприятията.

Владимир Пенов, експерт в отдел „Комуникация и повишаване конкурентоспособността на МСП” на ИАНМСП представи дейностите на агенцията, както и новите мерки в подкрепа намирането на външни пазари и партньори за българския бизнес.

Представителят на „Майкрософт България” Татяна Цвяткова запозна участниците с програмата „Модерният бизнес” и облачната услуга Office 365 на софтуерния гигант, които са насочени към по-добрата конкурентоспособност, гъвкавост и ефективно управление на бизнеса.

Стоян Янев, регионален представител на ИАНМСП в Русе разясни условията и начините за кандидатстване по Националния иновационен фонд, чиято осма сесия за набиране на проектни предложения предстои. Максималният размер на субсидията, която се предоставя е до 500 хиляди лева, а интензитетът на помощта е до 80% от направените разходи. Срокът за изпълнение на проектите е 18 месеца. Фондът подпомага научно развойната и иновационната дейност до разработката на прототип, включително.

Ръководителят на контактната точка в Русе на Enterprise Europe Network Христина Каспарян, представи актуалните инициативи на най-голямата информационно-консултантска бизнесмрежа в Европа с над 600 контактни точки и близо 3000 експерти от 60 държави. Услугите, които се предлагат в покрепа на бизнеса са: Подпомагащи пакети за иновативни МСП; Технологичен трансфер; Достъп до финансиране; Консултации за европейско законодателство и стандарти; Права на интелектуална собственост; Обсъждане и изпращане на мнения относно законодателството на ЕС; Финансиране на изследвания; Интернационализация на предприятията.

Екипът на ОИЦ-Разград представи актуалните и предстоящи възможности за кандидатстване с проекти по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси”, „Иновации и конкурентоспособност” и „Инициатива за МСП”. Акцент бе поставен на процедурите с пряка насоченост към бизнеса – „Добри и безопасни условия на труд”, „Енергийна ефективност за МСП” и „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”.

В края на срещата домакинът на информационното събитие – директорът на Бизнес Инкубатор Разград Галина Иванова запозна участниците с европроекта, по който е изграден и функционира инкубаторът, както и предлаганите от него услуги. Присъстващите имаха възможност да разгледат наетите офиси и помещенията, в които развиват своята дейност производител на облекло, фитнес зала, фирма обработваща трюфели и др.

В неформална обстановка предприемачите се възползваха от възможността да се срещнат с лекторите и да получат допълнителни разяснения на поставени от тях въпроси.