Екипът на Областния информационен център и Дирекция „Бюро по труда” – Разград проведоха съвместна среща с безработни лица от града, съобщиха от ОИЦ. Събитието на тема „Микрофинансиране на стартиращи предприятия” се състоя в офиса на ОИЦ, на бул. „България” №34.

Участниците се запознаха с условията за отпускане на микрокредити за стартиращи и съществуващи предприятия предлагани от първите в страната финансови посредници „Микрофонд” АД и „СИС Кредит” АД, подписали споразумения с „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД, наречен още Фонд на фондовете.

Двете небанкови финансови институции предоставят средства при конкурентни пазарни условия, осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Средствата могат да се използват за започване или разширяване на самостоятелна стопанска дейност.

Дружествата имат представители за Разград и региона. Заинтересованите могат да получат подробна информация за условията на финансиране от тях, от ОИЦ, както и от интернет страницата на Фонда на фондовете:
fmfib.bg/bg/news/50-fondat-na-fondovete-podpisa-parvite-si-sporazumeniya-s-finansovi-posrednitsi.