До 2 април екипът на Областен информационен център /ОИЦ/ – Разград ще проведе информационна обиколка във всички общини на областта. В рамките на която ще се популяризират оперативните програми, които ще бъдат подкрепени от Европейскитке структурни и инвестиционни фондове в периода 2014-2020.

По време на срещите ще бъдат представени Индикативните годишни работни програми на оперативните програми за 2015 г., както и обявени/предстоящи процедури и схеми за безвъзмездна финансова помощ по тях.

Ще бъде анкетирана широката общественост в област Разград за предложения за изграждане/реновиране с европейски средства на социална, образователна, културна, спротна, бизнес и друг вид инфраструктура и услуги, в съответствие с местната специфика на конкретната община.

В периода от 6 до 15 април ОИЦ – Разград ще обработи получените проектни идеи от гражданите и ще направи „карта” на най-често срещаните предложения за реализация.