Община Разград е сред общините с одобрени проектни предложения по Механизма BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ от Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектът „Реформиране на материалната база на Дом за стари хора в Разград за осигуряване на подходящи и устойчиви условия на живот“ е на стойност 4 017 180,57 лв.

Проектът предвижда основно обновяване и преустройство на сграда общинска собственост, предоставена за нуждите на Дом за стари хора гр. Разград, с оглед привеждането на материалната база в пълно съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст. Предвижда се сградата на Дома да се свърже функционално с помещенията на 3 и 4 етаж в съседната сграда, също общинска собственост. По този начин ще се запази капацитетът на социалната услуга – 80 души, като помещенията, в които те ще живеят, ще отговорят на новите изисквания на законодателството, свързано с качеството на социалната услуга и ще са максимално близо до домашен уют и комфорт. Спалните помещения ще са с баня и тоалетна, приспособени за ползване от потребители в инвалидна количка. Ще бъде изграден и външен асансьор с големина, позволяваща транспортирането на легло. Ще се въведат мерки за енергийна ефективност, сред които топлинно изолиране на външните стени, вътрешна топлоизолация на сутерена, външна топлоизолация на покрива и поставяне на мин. вата в подпокривното пространство, топлоизолация по под и подмяна на съществуващата дограма. Ще се подмени осветлението и отоплението. На покрива на Дома ще се монтират 12 бр. слънчеви колектори за производство на топла вода, както и фотоволтаична система 30 kW, която да захранва консуматорите на ел. енергия в сградата.

Предстои сключване на договор за финансиране на проекта.