Обновената бланка-декларация за преминаване през КПП в областните градове от днес е достъпна на сайта на ОДМВР-Разград. Независимо от факта, че гражданите притежават служебна бележка от работодател или друг придружаващ документ, всеки трябва да носи попълнена и подписана декларация, която се оставя на контролно-пропускателния пункт.
На 7-те КПП-та, изградени от 21 март на входно-изходните артерии на град Разград, полицейските екипи ще разполагат с ограничен брой декларации. За да не възникват затруднения при преминаване заради изчерпването им, ОДМВР-Разград съветва гражданите, които имат възможност, да си подготвят предварително такива декларации.
Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.