Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-РАЗГРАД ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност да упражнят правото си на глас в деня на ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  на 26.05.2019г., съобщиха от пресцентъра на ведомството.

     Служителите
от сектора ще работят на 26.0
5.2019г. от 08.30ч. до 19.30ч. и  на
24.05.2019г. и 25.05.2019г. от 08.30ч. до 17.30ч.

     В седмицата преди 26.05.2019г., когато ще
се проведат  изборите за на  ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  е създадена
необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта
или не притежават валидни документи (лична карта/ зелен паспорт ), защото са изгубени, откраднати,
повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото
си на глас.

      В сектор „Българси документи за
самоличност“ при ОДМВР-РАЗГРАД  е
създадена следната организация за работа:

     1. В зависимост от конкретните нормативни
изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде
ускорено издаването и или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат,
повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта/зелен паспорт ) или лична карта с изтекъл срок на валидност;

     2. При невъзможност да бъде издадена нова
лична карта до края на работния ден на 23.05.2019г., по искане на гражданите,
ще бъде издавано необходимото им удостоворение, с което да гласуват.

  За да
бъде издадено удостоверение е необходимо:

 1. Гражданите лично да подадат искане в сектор „Български документи за
  самоличност“  при ОДМВР-Разград или
  съответното Районно Управление на МВР за дните от 21.05.2019г. до 25.05.2019 г.
  от 08.30ч. до 17.00ч. и на 26.05.2019г. от 08.30ч. до 19.00ч.
 2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас за
  избор на  ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
  ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ , се издават само след приемане на заявление за
  издаване на лична карта.
 3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за
  издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ,СДВР или
  ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

     Удостоверения
за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

     УДОСТОВЕРЕНИЕТО
 СЕ  ИЗДАВА 
ЗА  ДА  ПОСЛУЖИ  САМО  ПРЕД
СЕКЦИОННАТА  ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ  И  Е  ВАЛИДНО  ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 26.05.2019Г.