Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) Разград потвърди огнище на заболяването туберкулоза в лично стопанство в село Кривица, община Самуил, област Разград. В обекта се отглеждат две животни – крава и теле.

Издадена е заповед на директора на ОДБХ за обявяване и мерки за контрол на огнище на туберкулоза. Заболялото животно (крава) подлежи на санитарно клане, съгласно одобрената Програма за контрол и надзор на болестта туберкулоза и Регламент 2020/689. Другото животно подлежи на учестена туберкулинизация.