Започва третият Младежки литературен конкурс на името на проф. Боян Пенев, съобщават от Община Разград. Организатори освен местната управа са още РБ „Проф. Боян Пенев” и Общността на писателите в Разград.

В него могат да участват млади творци на възраст до 20 години. Той е в два модула – поезия и кратък разказ.

В модул поезия авторите трябва да представят до три непубликувани стихотворения без тематично ограничение.

Във втория модул участниците могат да представят един кратък разказ на тема по избор. Дължината на текста трябва да бъде от 1 до 3 машинописни листа,              файловете да са във формат .doc, шрифт – Times New Roman – големина 12.

Наградите и в двата раздела са парични – 1 място – 200 лв., второ – 150 лв. и трето – 100 лв.

Творбите се изпращат в три екземпляра, придружени с трите имена на автора, възраст, адрес, телефонен номер, имейл за връзка на адрес град Разград, бул. „Бели Лом” №37А, Дирекция „Култура, спорт и туризъм” – За литературен конкурс на името на Проф. Боян Пенев”.

 Творбите ще бъдат оценени от тричленно жури, а резултатите от конкурса ще бъдат обявени в навечерието на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Краен срок за изпращане на творбите: 5 май 2019 година. За допълнителна информация: Виолета Антонова, главен експерт „Култура“ – телефон: 084/ 618 241 и 0893/551 228.