Бюро по труда – Разград /общините Разград, Лозница и Цар Калоян/

1 портиер, средно образование

1 стругар, средно образование

1 стрелочник,  средно образование

1 обслужващ кулинарен щанд,средно образование

1 учител математика и информатика, висше образование

1 счетоводител, висше образование

1 продавач консултанти, средно образование

1 психолог, висше образование

1 социален педагог, висше образование, социална педагогика

1 ерготерапевт, висше образование  ерготерапия

1 ресурсен учител, висше образование, специална педагогика

8  общи работника, основно,средно образование

1 работник кухня,основно,средно образование

1 разносвач на храна,средно образование

1 охранител, средно образование

5 певици, хор/първи глас/, средно, висше образование

8 балерини/балетисти, средно, висше образование

4 музиканти,/ гъдулар, тамбурист/, средно, висше образование

1 организатор / експерт маркетинг и реклама, висше образование

1 шофьор,лекотоварен автомобил,средно образование,кат.”С”

3 монтьори ремонт на машини и оборудване, средно техническо образование

3 разливачи на  метал, средно образование

10 машиннни оператори ,металообработващи машини, средно образование

15 машиннни оператори ,средно образование – химични технологии

1 микробиолог,висше образование

3 техници КИПа, средно образование

3 технолози,висше образование,биотехнологии

1  шофьор тежкотоварен автомобил,средно образование, кат.С+Е

2  контрольори качество,средно,висше образование

2 организатори на  производство,висше образование

3 машинни оператори маркиране на стоки,средно,основно образование

7 шивачи, основно, средно образование

1 помощник магазин, средно образование

3 работници, кланица,основно,начално,средно образование

3 работници, сортировачи,основно,начално,средно образование

3 работници, товаро-разтоварна дейност,  начално, средно, основно образование

3 пакетировачи, средно, основно образование

5 готвача, средно образование

Бюро по труда – Исперих /общините Исперих и Самуил/

1 настройчик, керамични машини, средно образование

5 фелдшери, спешна медицина, висше образование, Медицина /бакалавър/

4 лекари, спешна медицина, висше образование, Медицина /магистър/

1 старши счетоводител, висше образование

Бюро по труда – Кубрат /общините Кубрат и Завет/

2 продавач-консултанти, средно образование, работа с компютър

1 автомонтьор, основно образование

1 обслужващ, бензиностанция/газостанция, средно образование

4 лекари, спешна медицина, център за спешна медицинска помощ, висше образование, Медицина /магистър/

4 фелдшери, център за спешна медицинска помощ, висше образование, Медицина /бакалавър/

** За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по Проект BGО5SFPR002-3.001-0001 „Младежка заетост+” финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд+

 – в три направления:

–    За заетост

2 – монтажници, аудио-визуално оборудване