Бюро по труда – Разград /общините Разград, Лозница и Цар Калоян/

10 камериерки – средно образование

15 сервитьори – средно образование

2 зам.-главни готвачи – средно образование, квалификация

15 готвачи – средно образование

10 администратори, хотел – средно образование, английски/руски език

10 бармани – средно общо образование

*Работните места са за к.к. Златни пясъци

1 камериерка – средно образование

2 сервитьори – средно образование

2 готвачи – средно образование, квалификация

5 продавачи консултанти – средно образование

2 администратори, хотел – средно образование,владеени на английски/руски език

1 барман – средно общо образование

*Работните места са за хотели в гр.Китен

2 работници, животновъди – без изискване за образование

10 гладачи – основно образование

20 шивачи – средно/основно образование

1 разфасовач  на птиче месо – основно образование

3 пакетировачи – средно образование

3 машинни оператори, миячна машина – средно образование

1 автомонтьор – средно професионално образование

1 бояджия, превозни средства – средно образование

1 общ работник – средно/основно образование

1 щанцьор, изработка на щанцформи – средно техническо образование

1 специалист, подбор на персонал – висше образование, английски език

5 настройчик-оператори на дървообработващи машини – средно професионално образование

5 работници товаро-разтоварна дейност – основно/средно образование

1 електротехник, промишлено предприятие – средно специално образование, електрообзавеждане

2 учители по английски език – висше образование по специалността

1 учител по история и цивилизация – висше педагогическо образование

4 специалисти, логистика – средно образование, английски/румънски/френски/немски език, компютърни умения

2 учители по български език и литература – висше образование по специалността

Бюро по труда – Исперих /общините Исперих и Самуил/

1 техник механик ЖП транспорт – висше техническо образование

1 главен счетоводител – висше образование, счетоводство и контрол/финанси

Бюро по труда – Кубрат /общините Кубрат и Завет/

1 комплектовач – основно образование

2 работници, сглобяване на детайли – основно образование

1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно образование

4 заготвители, билки – без изискване за образование

1 бояджия на промишлени изделия – без изискване за образование

2 инженери, селскостопанско машиностроене – висше образование по специалността

1 енергетик, средно образование по специалността

19 шивачи – основно образование, за работа в Русе и Разград

2 гладачи – основно образование, за работа в Разград

1 психолог – висше образование по специалността

1 продавач консултант, средно образование, работа с компютър

*За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.