Обявени свободни работни места в област Разград
към 09.10.2015 г.

Бюро по труда – Разград /общините Разград, Лозница и Цар Калоян/
1 работник склад – средно образование, със шоф. Книжка кат.”С”.
1 счетоводител – висше икономическо образование.
1 учител НУП – висше образование, спец. НУП
1 пом.директор УД – висше образование, спец. „Математика”.
3 продавач-консултант – средно общо образовани.
2 разливачи на метал – средно общо образование
1 оператор на машини с ЦПУ– средно /висше техническо образование, владеенe на програмен език “AUTOCAD”, английски език
1 специалист продажби – средно/висше образование
2 сервитьори – средно образование
1 мениджър екип в застрахователна компания– висше/средно образование, компютърни умения
1 пакетировач – основно/средно образование
1 водач на мотокар – средно/основно образование, с документ
1 електромонтьор – средно професионално образование, с документ – ІІІ квалиф. група
4 машинни оператори металорежещи машини – средно образование
10 гладач – основно, средно образование
2 пакетировачи – основно образование
10 шивачи на дамско/мъжко облекло – основно/средно образование
5 кроячи на облекло – основно образование
5 работници спомагателни дейности в шивашко производство – основно
Бюро по труда – Исперих /общините Исперих и Самуил/

Бюро по труда – Кубрат /общините Кубрат и Завет/

1 общ работник, промишлеността, без изискване за образование
4 сервитьори, основно образование
1 стругар, средно образование
2 медицински сестри, образование по специалността
5 разфасовач, основно образование

За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.