Обявени свободни работни места в област Разград
към 23 септември 2014 г.

Бюро по труда – Разград /общините Разград, Лозница и Цар Калоян/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

– За стажуване

2 инжeнери конструктори – висше обр.
1 правен съветник – висше обр.
1 отчетник в счетоводство – средно/висше обр.
1 счетоводител, оперативен – средно/висше обр.
2 продавачи консултанти – средно обр., маркетинг, продажби
2 касиери аранжори – средно обр.
2 фризьори – средно обр., втора СПК – фризьор
1 завеждащ административна служба – средно обр.
1 репортер – висше обр.
3 хидроизолаторджии – средно обр.
5 шивачи – средно обр.
2 специалисти продажби – средно обр.
2 автомеханици – средно обр., механик/автомеханик
2 техници механици – средно/висше обр.
1 инкасатор плащания – средно/висше обр.
1 икономист, финанси – средно/висше обр.
1 педагог – средно/висше обр.
1 възпитател – средно/висше обр.
1 учител начален етап на основно образование – средно/висше обр.
5 машинни оператори шиене – средно специално обр.
2 администратори – средно специално обр.
2 сервитьори – средно обр.
1 барман – средно специално обр.
2 готвачи – средно специално обр.
1 счетоводител, оперативен – средно икономическо обр.

– За обучение по време на работа

2 технически секретари
1 счетоводител оперативен
1 асистент в офис
1 продавач консултант
1 асистент продавач
5 продавачи консултанти
3 сервитьори
1 технически организатор
2 разливачи, метал
2 пещари
1 монтьор, промишлено оборудване
1 компютърен оператор
1 готвач
1 помощник-готвач
2 бармани
4 камериери
3 хидроизолаторджии
5 шивачи
1 отчетник
1 регистратор
1 кондуктор
3 общи работници в промишлеността
2 фризьори
3 дограмаджии
5 маникюристи
10 куриери
6 машинни оператори шиене
2 резачи
2 продавачи в бюфет
2 администратори
1 рехабилитатор
2 сервитьори
2 бармани
2 готвачи
2 камериерки
2 разпоредители

Други СРМ към деня

1 мениджър на екип в застрахователна компания – висше/средно образование, компютърни умения
1 оператор въвеждане на данни – средно образование, компютърни умения
1 пакетировач – основно/средно образование
2 работници, производство на тестени изделия – средно професионално образование
1 водач на мотокар – средно/основно образование, с документ
1 електромонтьор – средно професионално образование, с документ – ІІІ квалиф. група
1 монтьор на машини и съоръжения – средно техническо образование
6 общи работници – основно образование
1 готвач – средно/основно образование , опит
1 хигиенист – основно образование
4 машинни оператори, металорежещи машини – средно образование
5 гладачи – основно/средно образование.
1 работник в кухня – основно/средно образование.
2 пакетировачи – основно образование.
1 майстор, производство хляб – средно образование, с квалификация.
1 пекар – средно образование, с квалификация.
1 фризьор – средно образование
1 маникюрист – средно образование
5 шивачи на дамско/мъжко облекло – основно/средно образование
5 кроячи на облекло – основно образование
5 работници спомагателни дейности в шивашко производство – основно образование
5 опаковачи – основно/средно образование
5 електрокаристи – основно/средно образование, правоспособност

Бюро по труда – Исперих /общините Исперих и Самуил/

1 ръчник, шивашки дейности – без изискване за образование
10 машинни оператори, изделия от меки връзки – средно образование

Бюро по труда – Кубрат /общините Кубрат и Завет/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в едно направление:

– За стажуване

1 оператор на робот – висше техническо/средно специално обр. машинен оператор
1 оператор на оборудване за почистване на метал – висше техническо/средно специално обр. машинен оператор

– За обучение по време на работа

1 барман
1 сервитьор
2 работници сглобяване на детайли

Други СРМ към деня

1 общ работник в промишлеността – без изискване за образование
4 сервитьори – основно образование
1 стругар – средно образование

1 огняр – основно образование, правоспособност
5 шофьори, кат.С+Е – основно/средно образование, проф.компетентност, 1 година опит
2 медицински сестри – висше образование по специалността
5 разфасовачи на пилешко месо – основно образование, осигурен служебен транспорт

*За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.