16 докладни ще бъдат разгледани по време на утрешното заседание на Общински съвет Разград. Сред тях са Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Разград през 2017 година, Прекратяване на концесионен договор върху имот-публична общинска собственост – воден обект язовир „Островче” и Удостояване с награда „Почетен знак за принос към развитието на социалните услуги в Община Разград” на Сдружението с нестопанска цел „Одисея”.

Заседанието на местния парламент започва в 13.30 часа.