Искане за свикване на извънредна сесия на Общински съвет- Разград внесоха в деловодството на община Разград в късния следобед вчера двама общински съветници – Иво Димитров и Джипо Джипов. Искането е подписано от общо 14 съветника от различни политически партии, формации, както и от изключената от редиците на ПП ГЕРБ Милена Орешкова.

Мотивите за исканата извънредна сесия ще чуете след 14.00 часа в рубриката Актуално