На извънредно заседание днес Общинският съвет в Разград прие със 17 гласа „за” единствената докладна в дневния ред относно инвестиционният проект на „Общински пазари – Разград” за строителство на нова търговско – административна сграда. Искането на ръководството на общинското предприятие е за сключване на договор с „Уникредит Булбанк“ за предоставяне на дългосрочен кредит в размер до 720 000 лв. за изграждане на нова сграда и рефинансиране на стария ипотечен кредит, с който бе покрит и модернизиран пазарът.