За поредна година екипът на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център участваха в общинската инициатива за екологично възпитание на подрастващите Еколято 2023, която се организира от ЦПЛР- ЦУТНТ – Разград.

„Самооценка“ беше темата, по която децата работиха чрез интерактивни методи и игри. Темата е заложена в Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училищна среда 5-7 клас  – „Кодово име живот“. Упражненията дават възможност за участие и анализ на личните чувства и позволяват проучване на чувствата и споделяне на мислите. Споделянето на положителни коментари между участниците предизвиква чувство на ценност и принадлежност и развива доверието. Това упражнение е конструирано така, че да окуражава учениците да открият, разберат и видят своите собствени качества и начина, по който другите могат да ги възприемат. Целта на упражнението е участниците  да разберат, че всеки е важен и нужен и да бъдат запознати и провокирани да се замислят за различните емоции и чувства, които изпитват, и за качествата на личността, които притежават и могат да развиват у себе си.

През трите смени бяха обхванати около 120 ученика в различни възрастови групи.