Днес в Община Разград  се проведе заседание на Общинския съвет по наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на общинска администрация. Откри го заместник-кметът на Община Разград Ердинч Хасанов. На заседанието бе направен отчет – анализ за дейността през 2018 г. на Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център към него и бе приет план за работата на ОБСНВ и ПИЦ за 2019 г.

След което членовете на ОБСНВ бяха запознати с проекта на Националната програма за превенция  на употребата на психоактивни вещества в училищна среда за ученици 5-7 клас –  Кодово име „Живот“ и  Национална  програма за универсална превенция срещу употребата на психоактивни вещества в гимназиален курс 8-11 кл. – „Връстници срещу дрогата“.

На финала на заседанието бе представена справката от ОДМВР за констатирани случаи на престъпления свързани с наркотици на територията на град Разград за 2018 г.