Запазване на размера на такса смет ще бъде гласувано на утрешното заседание на местния парламент. Предложението е да кмета д-р Валентин Василев.
Очакваните приходи от такса битови отпадъци за следващата година се очаква да са в размер на около 4 125 000 лв.
Заложеният общ размер на разходите за следващата година е 4 146 305 лв.
Ще бъде разгледано и предложение на председателя на местния парламент Надежда Радославова за допълнение и изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019 г.
На утрешното заседание на Общински съвет Разград, което започва от 11 часа, ще бъдат гласувани 14 докладни, очаква се да бъде разгледана и една внесена по извънреден способ.