Областният управител Иван Борисов подкрепи искането на община Самуил да бъдат отпуснати 150 000 лв. /без ДДС/ за ремонт на две улици, повредени от пороен дъжд. Становището на областния управител до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане е, че искането на средства за неотложни възстановителни работи е целесъобразно. В документа е посочено, че въпросните улици се ползват активно от селскостопански производители и от жителите на двете села.

  Засегнатите от бедствието улици са „Безименна“ в с. Здравец и „Рила“ в с. Пчелина. Асфалтовата настилка и бордюрите са отнесени от падналите на 18.06.2021 г. и 19.06.2021 г. поройни дъждове и по тези улици вече е невъзможно движението на МПС. Пораженията са върху 103,5 м. от ул. Безименна“ и върху 179 м. от ул. „Рила“. От заявената и получена от Националния институт по метеорология и хидрология справка става ясно, че на въпросната дата са валели проливни дъждове. Пораженията върху уличната настилка са констатирани и след оглед на място от работна група. Приложен е снимков материал.