Общинска администрация Разград ще се включи в събитията, провеждани в рамките на Председателството посредством реализацията на проект „Българското председателство на Съвета на ЕС, Годината на културното наследство и приносът на Разград за европейското многообразие“, съобщиха от пресцентъра на местната управа.

Проектът получи финансиране след проведен от Националното сдружение на общините Конкурс за проекти по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”. Проектът ще се реализира в партньорство с Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища“ (РЕКИЦ) и има за цел да повиши информираността за Българското председателство на Съвета на ЕС чрез използване потенциала на читалищата за подпомагане процесите на евроинтеграция.

Предвижда се да се проведат информационни събития в 25-те читалища от общината, за да се представи същността на Председателството на достъпен език и да се привлече интерес към него. Елемент от проектните дейности е и провеждането на кръгла маса за културно-историческото наследство на Разград и значението му за европейската култура. За още по-ефективна комуникация ще бъде издаден двуезичен албум, представящ приноса на ЕС за развитието на Разград и акцентиращ ролята и задачите на БПСЕС.

Безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 3 000 лв., собственият принос на Община Разград е 4 200 лв., а това на партньорската организация – 600 лв., или общо 7 800 лв.