С 21 гласа „за”, 6 – „против” и 1 – „въздържал се” Общинският съвет в Разград прие бюджета на общината за 2019 година. Против бюджета гласуваха четиримата съветници от БСП – Стоян Димитров, Елка Неделчева, Таня Тодорова и Диана Мирчева, двама от Реформаторския блок – Иво Димитров и Джипо Джипов, а независимата съветничка Милена Орешкова се въздържа.
По време на дебатите бяха приети предложенията на Джипо Джипов за осигуряване от редуциране на други разходи 10 000 лева за изграждане на детска площадка в село Благоево, на Стоян Димитров за увеличение на заплатите на кметовете по селата с 50 лева и на д-р Левент Апти за увеличаване на средствата за ремонт на селата със 70 000 лв.
Общата финансова рамка е в размер на 48 273 000 лв., в това число за държавни дейности – 28 643 000 лв. и 19 630 000 лв. за общински дейности и за дофинансиране на държавните дейности.