Община Разград е носител на една от наградите за реализиране на успешни и работещи практики за развитието на социалните политики и услуги на местно ниво. Призовете за 2021 г. бяха връчени от Националния алианс за социална отговорност по време на Националния форум „Социални услуги, социално предприемачество и заетост“ и Национална среща на социалните услуги „Социалните услуги в условията на пандемия, нов закон и подзаконови нормативни документи“, които се проведоха от 23 до 25 юни 2021 г. в к.к. „Златни пясъци“, Варна. Наградата за Община Разград е „За устойчиво развитие на широка мрежа от социални услуги“.

Призът бе връчен от заместник-министъра на труда и социалната политика Надя Клисурска на заместник-кмета на Община Разград Руска Вътева.

На презентационните щандове на националната среща участваха социалните услуги Център за работа с деца на улицата, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица с увреждания с. Просторно и Комплекс от Центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания.

Във форума взеха участие представители на държавни и местни власти, доставчици, специалисти и потребители на социални услуги, работодатели, социални предприятия и други.