Специално учредена награда за „Принос в популяризирането и утвърждаването на професията социален работник“ бе връчена на Община Разград на 7 юни по време на Националния форум на социалните услуги, организиран от Министерството на труда и социалната политика, Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), Община Варна и Национален алианс за социална отговорност (НАСО), съобщиха от пресцентъра на местната управа.

Призът получи зам.-кметът Ердинч Хасанов, който благодари за наградата и подчерта, че Община Разград работи усърдно в утвърждаване на добрите практики в социалната сфера и че идеята е те да бъдат надграждани с всяка изминала година. „Това е признание, което показва, че ние работим в правилна насока и ни дава увереността да продължаваме да го правим със същия хъс“, допълни в своето изказване той.
Награда за „Личен принос в развитието на националното партньорство и социалните услуги“ получи още един представител от Разград – Росен Аврамов –директор на Център за обществена подкрепа.
По време на форума бе дадена трибуна и възможност за представяне на самите социални услуги, техните екипи и възможностите на техните ползватели, и чрез добър опит бяха очертани основните посоки на тяхното бъдещо развитие. По време на реализирането му бе извършен обмен на добри практики, дискусии и формиране на препоръки по европейски и национални политики, възможности за поставяне на въпроси, получаване на отговори и много други. В рамките на програмата бяха включени няколко дискусионни панела, между които е изнесена приемна на Министерството на труда и социалната политика. Като водещ фокус на програмата на форума бяха включени темите за социални услуги, заетост на хората с увреждания на отворения пазар на труда с поглед към развитието на социалната сфера, подкрепяща личностното развитие на хората, имащи нужда от подкрепа. Включени бяха и традиционно предизвикващи интерес теми като обмен на добри практики от Европа и България, отговорностите на местните власти и партньорствата с тях за подкрепа развитието на заетост, социални услуги и социално включване, европейско и национално партньорство, работа по Европейски семестър.