Община Разград бе отличена със Специална грамота от Института за публична администрация в края на миналата седмица.

На тържествено събитие от ИПА наградиха администрации от цялата страна за добри практики в тяхната дейност, обявиха и рейтинга на учещите администрации.

Проучването за обявяване на тази класация е проведено през месец октомври, две години след предходното. През тази година участие в рейтинга са взели 60 администрации и почти 4400 служители. Това е с 45% повече в сравнение с 2021 година и над четири пъти повече в сравнение с първите три изследвания. От участвалите общо 79 администрации 60 са покрили изискванията за минимален брой служители, попълнили въпросника. Рейтингът на учещите администрации за 2023 г. е изготвен въз основа на самооценките на тези 60 структури на държавната администрация. Администрациите с най-високи резултати са: 1 място – Областна администрация Ямбол, 2 място – Областна дирекция „Земеделие“-Русе, 3 място – Регионално управление на образованието-Русе и Регионално управление на образованието-Монтана.

Със специални грамоти за постигнат висок резултат над международния стандарт по глобална оценка, бяха наградени:Община Троян, Регионално управление на образованието – София-град,  РЗИ – Монтана, Община Разград и Областна администрация – Търговище.

От името на Община Разград приза получиха секретарят на Община Разград Нели Добрева и началникът на отдел „Финансова политика и човешки ресурси“ Теодора Георгиева-Бонева.