Днес в зала 102 на Община Разград, по инициатива на общинска администрация, бяха проведени две работни срещи с участието на зам.-кмета Ердинч Хасанов и началника на отдел „Образование“ Елка Драмалиева, с директори на детските градини и на училищата от община Разград, съобщиха от пресцентъра на общинска администрация.
На тях бяха обсъдени формулите за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за 2018г. за детските градини и за училищата. Присъстваха всички заинтересовани страни, поканени за участие бяха и представители на синдикалните организации.
По време на обсъждането бяха коментирани важни проблеми от финансовата и социалната сфера, свързани с образованието. Подчертано бе желанието за работа и проява на разбиране и подкрепа от страна на цялата общност за преодоляване на предизвикателствата, които възникват в хода на дейността на една такава динамична и значима за града и държавата система, каквато е системата на образованието.