Община Разград е сред финалистите, които ще получат финансова подкрепа за реновиране на обществени чешми с изворна или минерална вода от Националния конкурс „30 години DEVIN – Доверие във всяка капка“.54 общини с 84 проекта за обновяване на чешми са участвали в конкурса, одобрени са 30 проекта.

Инициативата Община Разград да участва в него бе на активната местна общност в село Островче. Инициативният комитет за реализация на проект „Чешма Бежана 1913 г. – Минало, настояще и бъдеще“ планира както възстановяването на чешмата, която се намира на около 200 м. от село Островче, така и облагородяване на района около нея, за да се превърне той в привлекателно за туризъм място.

В подготовка на проекта за участие в конкурса в началото на месец май Кметът Денчо Бояджиев и заместник-кметът Добрин Добрев посетиха района на чешмата и обсъдиха с Инициативния комитет възможностите за финансиране на идеята. Проектът за конкурса „30 години DEVIN – Доверие във всяка капка“ бе изготвен от експерти в Община Разград. Стойността на проектните дейности е в размер на 2 000 лв. Разходът ще бъде извършен за рехабилитиране на каменните корита, за пренареждане и при необходимост подмяна на каменните блокове на чешмата. В допълнение към проектното финансиране, Община Разград ще осигури финансов ресурс за подмяна на обрушената и частично пропаднала и пропукана 200 метрова водопроводната тръба (от каптажа до самата чешма „Бежана“). Принос към инициативата за превръщането на чешмата в атрактивен туристически обект е и безвъзмездният труд, който полагат местните жители за облагородяване на района.

Съобразно регламента на конкурса дейностите по рехабилитация на каменна чешма „Бежана“ трябва да бъдат изпълнени до 3 месеца, считано от получаване на индикация за положително оценено проектно предложение, но не по-късно от 30.09.2022 г.