Заместник-кметът и изпълняващ функциите Кмет на Община Разград Добрин Добрев издаде разрешение за провеждане на митинг-протест на 25 август, петък, между 18,00 и 18,30 ч. на главен път Русе – Варна в пространството около бензиностанция „Петрол“АД и пътното платно непосредствено пред този участък.

Преди вземането на решението бяха изискани становища от държавните структури Областно пътно управление и ОД на МВР-Разград, проведена бе и среща с организатора на протеста Калоян Монев, на която бе отправено предложение за провеждане на протеста срещу неприятните миризми без затваряне на пътния участък. Това предложение бе изпратено и писмено като до издаване на разрешението за протест становище не бе получено в Община Разград.

Разрешението се издава с оглед осигуряване на правото на протест на гражданите на Разград и с оглед основателността на мотивите за провеждането му.

„Считам, че предвид натовареността и интензивността на движение по главен път Русе – Варна, следва да се ограничат до минимум неблагоприятните последици за участниците в движението. Необходимо е да се обезпечи и безопасността на участниците в протеста. Не следва да бъде допускано прекомерно нарушаване на правата на гражданите за свободно придвижване в обхвата на пътя. С оглед на това времетраенето на протеста трябва да бъде определено в разумен срок, който предвид натовареността на движението по пътя не бива да надвишава 30 минути“ – се казва в разрешението.

В него се уточнява още, че „на основание чл. 9, ал. 1 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, организаторът на протеста следва да вземе необходимите мерки за осигуряване на реда при повеждането му, както и да не създава условия за нарушаване на обществения ред или безопасността на движението.“.

Заместник-кметът и изпълняващ функциите Кмет на Община Разград Добрин Добрев възлага на органите на МВР да създадат предпоставки за нормално и безопасно протичане на протеста с цел опазване на обществения ред и безопасността на гражданите, като предприемат необходимите мерки за спазване на изискванията за място на протеста и недопускане на инциденти и произшествия между протестиращите и собствениците на ППС, използващи пътя през посочения период.

Писмото с разрешението е изпратено до организатора на протеста Калоян Монев, до директора на ОД на МВР ст. комисар Мирослав Иванов, началника на РУ Полиция Деян Русев и до областния управител Владимир Димитров.