Община Разград разкри едно работно място по проект „Започвам работа“ – Компонент 3 „Заетост“ по програма „Развитие на човешките ресурси“2021-2027 г.

Това се случва след сключване на договор с Агенцията по заетостта. Проектът е част от цялостен пакет от мерки, насочени към интеграция на пазара на труда на безработни и неактивни лица с акцент върху лица в неравностойно положение.

Освен, че се осигурява място на трудовия пазар на лице в неравностойно положение, с разкриването на работното място – хигиенист-чистач в спортна зала „Абритус“ – се обезпечава и нормалното функциониране на спортното съоръжение.

Хигиенистката започва работа от 29 април, понеделник. По проекта тя ще работи на пълен работен ден в продължение на една година.