Кметът на Община Разград д-р Валентин Василев на пресконференция фокусира вниманието върху две важни теми на деня.
Първата е свързана с прекратените договори за обществен транспорт в Община Разград от страна на превозвача „Автобустранс” ЕООД
Друг акцент е че, Община Разград открива процедура за предоставяне на концесия за строителство с предмет: „Реконструкция и модернизация на стадион „Лудогорец Арена”, неговото управление и поддържане след въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера”. Докладната записка, внесена от кмета д-р Валентин Василев, предстои да бъде разгледана и гласувана на предстоящото на 29 февруари заседание на местния парламент.
Чуйте в рубриката „Актуално” подробностите.