Във връзка със Световния ден на зрението -13 октомври и в изпълнение на заложените профилактични дейности в Общинска програма за закрила на детето за 2016/2017 г., отдел „Здравеопазване“ към дирекция „Хуманитарни дейности“ при Община Разград организира скрининг за очни заболявания при децата от IV подготвителна група в детските заведения и училищата на общината, който се извършва от специалист – офталмолог по график, съобщиха от пресцентъра на местната управа.

След приключване на прегледите ще се изготви анализ за резултатите и децата с открити отклонения в зрението ще бъдат насочвани за последващи изследвания и лечение.

Скринингът за очни заболявания се финансира с бюджетни средства от функция “Здравеопазване“ на Община Разград и се осъществява със съдействието на медицинските специалисти от училищно и детско здравеопазване.