Община Разград организира почистване на нерегламентирано изхвърлените гуми. Оглед на първите дейности по изпълнение на договор за предаване за оползотворяване на излезли от употреба автомобилни гуми извърши заместник-кметът Добрин Добрев. Договорът е между Община Разград и „Джиосайкъл България“ЕООД. Съгласно него фирмата приема и предава за оползотворяване излезли от употреба губи от леки и товарни моторни превозни средства.

Първият камион с над 5 тона стари гуми потегли вчера към завод за рециклиране.

Интензивното събиране на гуми от нерегламентирани за това места започна през есента на 2021 г., извършваха го работници на ОП“Паркстрой“ и сметосъбиращата фирма „Уейст Солюшънс България“ЕООД.

Когато се съберат по-голямо количество гуми, те периодично ще бъдат транспортирани за рециклиране.

Заместник-кметът Добрин Добрев отправи апел към гражданите и фирмите да предават старите си гуми на лицензираните сервизи, които при смяна на гуми трябва да имат договори с оторизирани фирми за оползотворяване на отпадъци от губи. Г-н Добрев призова още гражданите да проявяват активност и бдителност и да сигнализират в отдел „Опазване на околната среда“ в Община Разград при установено от тях нерегламентирано изхвърляне на гуми, за да се приемат своевременно проверки и на нарушителите да се съставят предписания и актове. Телефоните за връзка са: 084 618 220 и 084 618 186, ел. поща: ekologia@razgrad.bg и obshtina@razgrad.bg.