Община Разград обяви първото издание на Националния конкурс за драматургия за наградата „Антон Страшимиров“.

Той се провежда съвместно със Съюза на българските писатели. Инициативата възникна при среща между Кмета на Община Разград Денчо Бояджиев и Председателя на Общинския съвет Стоян Ненчев с председателя на творческия съюз Боян Ангелов. Идеята бе скрепена по-късно с подписване на Споразумение между Община Разград и Съюза на българските писатели за учредяване на Национална награда за драматургия на името на Антон Страшимиров.

Житейският път на изтъкнатия български писател и драматург Антон Страшимиров е свързан с Разград. Той е живял в града и е учил в Разградската гимназия, където неговият по-голям брат е бил учител. Като специален жест на уважение към живота и делото му, през 60-те години на миналия век местният професионален драматичен театър приема за свой патрон големия български писател и драматург. Община Разград вярва, че учредяването на подобна национална награда ще стимулира по-нататъшното развитие на българската драматургия, като важна част от развитието на националната ни култура.

Местната власт винаги е имала много специално отношение към съхраняване и развитие на културата в Разград и в Лудогорието.  Тя е една от малкото в страната, която не закри, а съхрани всички професионални културни институти и всички читалища в общината. За Кмет Денчо Бояджиев културата винаги е била личен приоритет през всичките негови мандати на управление.

Първото издание на Националния конкурс е посветено на 150-годишнината от рождението на Антон Страшимиров, която Разград и България ще отбележат през 2022 г. Наградата ще бъде връчена през месец май 2022 г. на специална церемония по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Тя ще се състои от почетен плакет, грамота и парична сума в размер на 5000 лв.

Творбите ще се приемат до 1 май 2022 г. на хартиен носител в 5 екземпляра на адрес: гр. Разград, ПК 7200, бул. „Бели Лом“ 37А, за Община Разград,  отдел „Култура, религиозни и младежки дейности“. Част от изискванията към участниците в конкурса са: произведението да не е поставено на българска сцена до обявяването на конкурса, както и авторът му да даде съгласие за безвъзмездно предоставяне на правото, произведението да бъде поставено на сцената на Театрално-музикален център  Разград от Драматичен театър „Антон Страшимиров“ и да бъде включено в неговия репертоар.

Със заповед на Кмета на Община Разград Денчо Бояджиев за председател на националното жури е определен председателят на Съюза на българските писатели Боян Ангелов. Текстът на заповедта е публикуван на интернет страницата на Община Разград: https://www.razgrad.bg/component/k2/1697-lk.