Община Разград обяви обществена поръчка за ремонти на улици и междублокови пространства на прогнозна стойност 616 666,65 лв. без ДДС. Поръчката обхваща основен ремонт на две улици, текущи ремонти на други два участъка, както и ремонт на паркинги и междублокови пространства в жк „Орел“, обект на обществената поръчка е и изграждане на алеи в Гробищния парк.

Най-висока е прогнозната стойност на основния ремонт на ул. „Бели Лом“ от „Перистър“-сервиз Мотор Ойл до фирма Спедито – 233 333,33 лв. без ДДС. Основният ремонт на ул. „Преслав“ от трафопост Млади семейства до ул. „Сливница“ се предвижда да е на стойност 100 000 лева без ДДС. 133 333,33 лв. е прогнозната стойност на текущ ремонт на ул. „Пещера“ – гарова зона, а на прилежащи на ул. „Симеон“ – подходи към гаражи – 8 333,33 лв. В обществената поръчка е включен и ремонт на паркинги и междублокови пространства в ж.к. „Орел“ на стойност 83 333,33 лв., както и прогнозни 33 333,33 лв. за ремонт на ул. „Кресна“ след изградена канализация. Прогнозната стойност за изграждане на алеи в Гробищния парк е 25 000 лева.

Оферти за обществената поръчка с предмет „Извършване на ремонт на улици в гр. Разград и изграждане на алеи в гробищен парк Разград“ се приемат до 25 юни, предложенията ще бъдат отворени на 28 юни.

Извършването на ремонтите, включени в обществената поръчка, е част от инвестиционната програма на Община Разград за 2021 г. Средствата са предвидени в бюджета на Община Разград.

Преди дни бяха отворени офертите по друга обществена поръчка, свързана с подобряване на пътната инфраструктура в Разград. Само една фирма – „Строймонтаж“ – е подала оферта по обществената поръчка с предмет „Основен ремонт на бул. „Априлско въстание“ в участъка от ул. „Пета“ до ул. „Перистър“ и на бул. „Странджа“ от ул. „Добруджа“ до ул. „Дунав“, гр. Разград“. Предстои следващия етап от процедурата – отваряне на ценовата оферта. Прогнозната стойност на поръчката е 1 583 333,33 лв. без ДДС.

Към финализиране пък са ремонтните работи по друг натоварен пътен участък в Разград. Обществената поръчка с предмет „Извършване на СМР на втори участък от инвестиционен проект: Изменение на инвестиционен проект за реконструкция на ул. „Странджа“ и прилежащите й кръстовища в гр. Разград” е на стойност 382 000 лв.