Община Разград обяви обществена поръчка с предмет „Инженеринг-проектиране и изграждане на кръгово кръстовище на бул. „Априлско въстание“ и ул. „Пета“ (до Автогарата)“. Процедурата включва изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“, упражняване на авторски надзор по всички части от инвестиционния проект и извършване на всички строителни и монтажни работи в съответствие с проекта.

Новото кръгово кръстовище се изгражда с цел подобряване безопасността на автомобилния и пешеходен трафик, както и по-равномерно разпределяне на транспортните потоци в този участък. Кръстовището ще бъде проектирано двулентово с ширина, позволяваща безпроблемното преминаване на товарни автомобили, автобуси и други превозни средства на обществения транспорт за превоз на пътници и ще се оформи с вътрешен кръг чрез монтаж на преместваеми (мобилни) елементи от рециклирани 100% екологично чисти материали, тип бордюри, закрепещи се посредством анкерна система с вид и размери по зададена в документацията схема. Максималният диаметър на външния кръг на кръстовището е 19.9 м. С цел недопускане задръстване на автомобилния трафик в кръговото кръстовище пешеходните пресичания ще бъдат изнесени извън обхвата на кръга, като се осигури безопасното пресичане на пешеходци непосредствено преди и след кръга по бул. “Априлско въстание“, както и пресичане на ул. “Пета“ преди отклонението за Автогарата.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 55 833,33 лв. без ДДС, от които 4 166,66 лв. без ДДС – за проектиране и авторски надзор, а 51 666,67 лв. без ДДС – за строително-ремонтни работи.

Срокът за изпълнение на дейностите е 60 календарни дни, от които 10 за проектиране, а останалите за СМР.

Оферти за изпълнение на обществената поръчка се приемат до 17,30 ч. на 30 юни, а отварянето на офертите е насрочено за 10,00 ч. на 1 юли в зала 102 на Община Разград.

Финансирането на обществената поръчка е със собствени бюджетни средства. Изграждането на това кръгово кръстовище бе обявено от Кмета Денчо Бояджиев като ангажимент на общинското ръководство още при представянето на новия управленски екип и по-късно включено в бюджета за 2020 г.