Община Разград обяви обществена поръчка за ремонти на улици и общински пътища в 5 обособени позиции на обща прогнозна стойност 1 036 945,81 лв. без ДДС. Поръчката обхваща изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с ремонт на общински пътища и улици, и прилежащи асфалтови паркинги и уширения, разположени в гр.Разград и населените места на територията на община Разград, както и изграждане на пешеходни алеи в Нов гробищен парк гр.Разград.
В обособена позиция 1 е включен ремонтът на два пътни участъка – RAZ 2116/II-49,Манастирско-о.п.Разград/-Островче – до границите общини Разград-Лозница/Сейдол, който е с дължина 2 км. и RAZ 2118/II-49, о.п. Разград-Киченица/ж.п.гара Разград-Раковски Киченица, който е с дължина 3 км. Прогнозната стойност на ремонта е 283 333,32 лв. без ДДС.
Втората обособена позиция включва извършване на текущ ремонт на 15 улици с обща площ 12 268 кв.м. и прогнозна стойност 302 062,50 лв. без ДДС. Това са улиците: ул.“Казанлък“ – в участъка до Ди Ес Смит България, Автобустранс топик – 650 м2, ул.“Преспа“ – от ул.“Ал.Стамболийски“ до ул.“Добровска“ – 690 м2, ул.“Емил Димитров“ – от ул. “Проф. Димитър Ненов“ до ул. Осогово – 1800 м2, ул.“Ахелой“ – от ул. “Плиска“ до ул. “Абоба“ – 792 м2, ул.“Весела“ – от ул.“Урал“ до ЖК “Житница“ бл.2 – 750 м2, ул. Брегалница – от ул. “Вардар до ул. Струмица“ – 1122 м2, ул. “Полковник Марков“ – от ул. “Мидия“ до ул.“Ал.Стамболийски“ – 1020 м2, ул. “Никола Пенев“ – от ул. “Юмрукчал“ до ул. “Проф.Д.Ненов“ – 1116 м2, ул. “Никола Пенев“ – от ул. “Осогово“ до ул. “Връх Свети Никола“ – 1080 м2, ул. “Плиска“ – от ул. “Абоба“ до ул. “Полковник Марков“ – 330 м2, ул.“Околчица“ – топик източно от ул.Добровска – 480 м2, ул.“Околчица“ – топик западно от ул. “Добровска“ – 540 м2 , улица до Тенис кортове от ул. Северен булевард до паркинга на тенис кортове – 1500 м2 + 100 м2 паркинг, ул.“Дондуков“ от ул.“Жеравна“ до ул.“Илинденско въстание“- 298 м2, ул.“Перистър от бул.“Бели Лом“ до ул. “Кресна“.
Обособена позиция 3 е за ремонт на улици в населени места в община Разград. Тя е с прогнозна стойност 416 719,99 лв. без ДДС, включва улици в село Раковски с дължина 12 037 кв.м.; улици в село Дянково с дължина 13 077 кв.м.,; ул. „Иван Вазов“ в Гецово от ул. „Здравец“ до Околовръстен път на Разград-Русе; както и ремонти на улици в населени места в община Разград със съответните количества асфалт: с. Дянково – 20 т., с. Раковски – 26 т., с. Ясеновец – 97 т, с. Гецово – 40 т., с. Мортагоново – 50 т., с. Киченица – 25 т., с. Дряновец – 48 т., с. Благоево – 35 т., с. Пороище – 30 т., с. Побит камък – 55 т., с. Балкански – 45 т., с. Просторно – 15 т., с. Ушинци – 30 т., с. Липник – 20 т., с. Осенец – 55 т. с. Стражец – 30 т., с. Просторно – 15 т., с. Черковна – 15 т. и с. Островче – 19 т.
Обособена позиция 4 включва изграждане на 570 кв.м. пешеходни алеи в Нов гробищен парк Разград на стойност 25 000 лв. без ДДС.
Обособена позиция 5 предвижда текущ ремонт на вертикална планировка – подход и плац пред хале на ул. „Мебелна“№5 в Бизнес зона „Перистър“, общата площ е 400 кв.м., а прогнозната стойност – 9 830 лв. без ДДС.
Срокът за подаване на оферти е 17,30 ч. на 18 май 2020 г., те се предвижда да бъдат отворени в 10,00 ч. на 19 май в зала 102 на административната сграда на Община Разград.