На 5 май между Община Разград и Агенция по заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда“ в гр. Разград бе сключен договор за предоставяне на минимална помощ /de minimis/ за 10 работни места, съобщиха от пресцентъра на местната управа.
Средствата от Държавния бюджет се предоставят за наети по трудов договор лица, насочени от Бюрото по труда, на пълен работен ден за срок от 6 месеца.
Десетте наети лица започват работа от понеделник, 15 май. Те ще бъдат разпределени по населените места в община Разград за изпълнение на дейности, свързани с хигиенизиране на селата или подобряване състоянието на гробищни паркове, според нуждите, които ще определят кметовете на населените места.