Регионално управление на образованието – Разград и Община Разград, съвместно с ЦПЛР – Център за ученическо техническо и научно творчество, гр. Разград организират на 7 ноември 2023 г. „Кандидатстудентска борса“.

Целта на инициативата е кандидат-студентите от област Разград и всички интересуващи се да получат актуална информация за възможностите за продължаване на образованието си, условията за кандидатстване, обучението и реализацията след завършване на висше образование.

В изложението ще участват над 14 висши училища от България.

Откриването на Кандидатстудентска борса ще се състои на 7 ноември 2023 г., от 11 часа в Общински културен център, гр. Разград. Представителите на ВУЗ-овете ще отговарят на въпросите на кандидат-студентите от Разградско до 18,00 ч. във вторник.