Ръководството на Община Разград изпрати поздравителен адрес до новоизбрания Председател на 45-тото Народно събрание Ива Митева, която е родом от Разград.

В поздравителния адрес, подписан от заместник-кмета Добрин Добрев – и.ф. Кмет на Община Разград съгл. Зап.1424/19.11.2019 г. на Кмета на Община Разград, се казва:

„Това е постижение за Вас като личност и професионалист, но и повод за гордост за родния Ви град Разград и неговите жители! За пръв път в историята на българския парламентаризъм Разград има свой представител на поста „Председател на Народно събрание“ и вълнението и положителните емоции сред съгражданите ни са много.

От тяхно и от свое име Ви желая успешна и ползотворна работа, мъдро и уверено да ръководите дебатите в Народното събрание, което да взема отговорни решения, водещи до подобряване живота и благосъстоянието на българските граждани! Да продължите традициите на законотворците от първите години на парламентаризма в страната ни, които са служили на Род и Родина с чисти сърца и души, да работите за спазване на демократичните принципи на развитие на държавата, включително принципите на разделение на властите и взаимен контрол между тях, да увеличите осезателно доверието на българските граждани към законодателния орган на Република България!“.