Вследствие на сигнал, публикуван на 11 април в социалната мрежа Фейсбук, Община Разград извърши проверка, издаде и връчи предписание на собственици на сграда в централната част на Разград заради изхвърлени отпадъци пред имота.

Сигналът бе за купчина боклуци пред сградата на ул. „Цар Асен I“ №2 в областния град, в близост до аптека „Марешки“. След проверка и почистване на боклука, извършени от Община Разград, на собствениците на имота – две физически лица от населено място в община Разград – бе издадено предписание на основание Наредба №11 на Общински съвет-Разград за управление на отпадъците на територията на Община Разград. В документа се указва на собствениците битовите отпадъци от имота им да се събират и изхвърлят в поставените до имота контейнери за битови отпадъци тип „бобър“ от 1,1 куб.м., както и да се опазва и поддържа чистотата на територията на имота. Срокът за изпълнение на предписанието е постоянен, а собствениците са задължени да уведомят за предписанието  наемателите и ползвателите в сградата.

При неспазване на подобно предписание глобата по реда на Закона за управление на отпадъците за физически лица е между 300 и 1000 лева, а за юридически лица – от 1400 до 4000 лева.

Ден след този сигнал в социалната мрежа бе публикувана и друга подобна информация за боклуци около сграда за обществено ползване в централната част на Разград, при проверка от Община Разград собствениците сами почистиха отпадъците и затова не им бе издадено предписание.

Община Разград призовава гражданите към отговорно поведение по отношение на чистота в населените места, като се изхвърлят отпадъците в определените за това места.