Във връзка с докладна внесена през месец октомври от кмета на Гецово Емил Гиздов до кмета на Община Разград д-р Валентин Василев и до ПК  по устройство и развитие на територията, транспорт на общината, придружена с подписка от жители на с. Гецово, Община Разград изгради предпазен парапет на първата автобусна спирка в с. Гецово, съобщават от пресцентъра на Община Разград.

След постъпване на докладната е назначена проверка с експерти „ТСУ“ и главния експерт „Транспорт“ и е констатирана необходимостта от такъв парапет, с оглед на безопасността на деца, които чакат училищния автобус. Площадката на автобусната спирка е разделена на две от изграден подход към имот, който се намира под пешеходната алея.

В началото на месец ноември служители на ОП „Ремонтстрой“ изградиха парапета, който ще обезопаси спирката и ще предотврати пропадания и наранявания на деца и възрастни от площадките към пешеходната алея.