Кметът д-р Валентин Василев, заместникът му Галина Георгиева и председателят на ОбС Надежда Радославова участваха днес /29 юли/ в девета поред официална церемония „Първа копка“, с която бе поставено началото на изпълнението на строеж „Реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и оборудване на дворно пространство на ДГ 5 „Незабравка“.
В своето приветствие към гостите кметът каза, че след ремонта детската градина ще се превърне в хубаво, уютно и удобно място, в което децата да получат най-добрите грижи и пожела успех на изпълнителите.
Въпреки че заваля дъжд, кметът д-р Валентин Василев и областният управител Гюнай Хюсмен направиха символична първа копка. Присъстваха и началникът на РУО Ангел Петков, общинският съветник Галин Парашкевов, педагози и директорът на ДГ „Незабравка“ Катя Георгиева, ръководителят на проекта Недим Тахиров, главният архитект Илин Солаков, директорът на Дирекция „Хуманитарни дейности“ Елка Драмалиева, екипът на проекта, представители на фирмата изпълнител.
В детската градина ще бъдат изпълнени мерки за енергийна ефективност, предстои частично подсилване на сградата и терена в северната част на имота, както и привеждането на средата и дворното пространство към изискванията за общодостъпна и безопасна среда.
Започва монтаж на топлоизолация по ограждащите стени и по покривите на сградата, ПВЦ и алуминиева дограма ще замени старата дървена и метална дограма. В двора на градината ще се извърши изравняване на тротоарните настилки и премахване на бетоновите остатъци от басейн, ще се оформи вътрешен озеленен двор, ще се поставят нови детски съоръжения. Проектът предвижда и мерки за подобряване водоотвеждането на дъждовните води встрани от основите на сградата чрез подмяна на бетоновите плочници. Над терасите на втория етаж ще бъдат монтирани подвижни регулируеми сенници. Предвижда се и затревяване на дворното пространство, оформяне на 3 нови къта за игра са също част от строителните и ремонтни дейности.
Изпълнението на обекта е възложено на ДЗЗД „ОП 3 – 5“, община Търговище, с. Разбойна, в рамките на проведена процедура за инженеринг, обхващаща изготвянето на инвестиционния проект, изпълнението на строителните и монтажни работи и упражняването на авторски надзор.
Срокът за работа на фирмата изпълнител е до 30.11.2019 г.
За качеството на строителния процес ще следи „Агенция Стройконтрол – ВТ“ ЕООД, гр. Велико Търново, която ще упражнява строителния надзор.
В допълнение на строителните дейности се предвижда доставката на обзавеждане и оборудване за детската градина.
Финансирането на обекта е по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, в рамките на проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“.